Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijd reglementen

                                                                                                 

Wedstrijdreglementen H.S.V. de Slinge


1. Voor de loting word het aantal deelnemers geteld dat op dat moment aanwezig zijn, indien men niet heeft aangegeven dat men later komt volgt er uitsluiting. Dit word ten alle tijden bepaald door de wedstrijdcommissie.

2. Indien men bij aanvang van het seizoen een invalide plaats wenst , dan geldt dat voor het hele jaar. De wedstrijdcommissie bepaald de invalide plaatsen. Geen discussie mogelijk

3. De visplaats word door loting bepaald ( geen discussie mogelijk ) en men dient binnen 1 meter van het nummer plaats te nemen.

4. De wedstrijdcommissie heeft het recht om indien nodig uit te wijken naar een ander water.

5. Voor het 1e signaal mag er geen beaasde lijn in het water liggen. Na het 1e signaal voeren en vissen.

6. Alleen zwaar voeren tijdens de eerste 5 minuten, daarna is alleen mondjesmaat bijvoeren toegestaan .Ook cuppen is toegestaan. Tijdens het cuppen is er slechts 1 hengel boven het water toegestaan.

7. Na het 2e signaal dient men de beaasde lijn direct uit uit het water worden gehaald.  De gehaakte vis word tijdens het uithalen nog mee geteld voor de wedstrijd.

8. Snoek,snoekbaars en paling worden niet mee geteld en gewogen voor de wedstrijd, mits anders is aangegeven.

9. Alleen de volgende aassoorten zijn toegestaan: Naturel maden, Casters, Wormen, Brood, Maïs, Pellets en boilies.( Rode maden en Muggelarven zijn verboden. )

10. Het is verboden Hele Hennep en Kleurstoffen toe te voegen aan het voer. Er mag ook geen hele hennep los erbij gevoerd worden.

11. Het is verboden om tijdens wedstrijd vis te doden of mee te nemen, dit zal tot diskwalificatie leiden. De vis dient altijd in het zelfde water teruggezet worden.

12. De vis dient in een leefnet bewaard te blijven tot de wedstrijdcommissie een teken geeft dat het net uit het water gehaald mag worden.

13. Het leefnet moet minimaal een doorsnee hebben van 35 cm hebben en 250 cm lang zijn.

14. Hulp van anderen bij het landen van een vis is niet toegestaan, mits anders aangegeven.

15. Bij zwaar weer ( onweer en bliksem ) beslist de wedstrijdcommissie of er gestopt wordt of verder gevist wordt. Bij staking van de wedstrijd word er niet gewogen en getelt.

16. Het gebruik van een katapult is voor eigen risico. ( Is officieel verboden ).

17. Na de wedstrijd de visplaats opgeruimd achterlaten. De restanten voer niet in het water gooien, maar meenemen naar huis of in de gebruikelijke afvalbakken deponeren.

18. Deelname is voor eigen risico.

19. De wedstrijdcommissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Bijzondere Wedstrijdreglementen


Zomerwedstrijden:


Alleen eigen leden kunnen aan de wedstrijden deelnemen.

Hengelkeuze is vrij bij alle zomerwedstrijden.

Er word gevist op aantal en gewicht. Volgens het algemene bekende puntensysteem.

Men dient 4 wedstrijden meegedaan te hebben om in aanmerking te komen voor het eindklassement.

Bij gelijk aantal eindklassements punten, beslist het gewicht.

Inleggeld bedraagt € 2.50.- per wedstrijd.


Pinksterwedstrijd :


Alleen eigen leden kunnen aan de wedstrijd deelnemen.

Hengelkeuze is vrij bij de Pinksterwedstrijd.

Er word gevist op aantal en gewicht. Volgens het algemene bekende punten systeem.

Bij gelijk aantal punten, beslist het gewicht.

Inleggeld bedraagt € 10.00 .- per persoonOpen Koppelwedstrijden:


Hengelkeuze is vrij bij Open Koppelwedstrijden.

Afstand tussen jou en je teamgenoot mag niet meer zijn dan 2 meter.

Men mag elkaar helpen bij het landen van de vis.

Er word gevist op gewicht. Hoogste totaalgewicht over beide wedstrijden wint het klassement.

Bij gelijk gewicht bepaald het lot.

Ook word snoek en snoekbaars meegewogen bij deze wedstrijd.

Inleggeld bedraagt € 5.- per persoon per wedstrijd.