Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

AVG en Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming.


De AVG is een nieuwe Europese wet, die de persoonsgegevens van de inwoners van de EU beschermt.
In dat kader mogen wij niet zo maar foto’s meer op de website en in de nieuwsbrief plaatsen,
waarop mensen herkenbaar te zien zijn.
Dat mag wel, als de betreffende personen daar toestemming voor hebben gegeven.
Wij gaan er van uit, dat als u deelneemt aan een verenigingsbijeenkomst van welke aard dan ook,
u hiervoor toestemming verleent.
Als u perse géén herkenbare foto van uzelf op de website of in de nieuwsbrief geplaatst wil zien,
wilt u dit dan melden bij: 

Secretaris ( stefanbaas@hotmail.com ) of bij Penningmeester (gerard.schreur@gmail.com).

Wij zorgen er dan voor, dat de betreffende foto verwijderd, of niet geplaatst wordt. Mocht u op een andere manier bezwaar hebben, meldt dit dan bij de bovengenoemde mensen.
Privacy Verklaring HSV de Slinge


HSV de Slinge is gevestigd te Aalten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40120438.
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV de Slinge verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;

2.een product of dienst afneemt bij HSV de Slinge ( nieuwsbrieven of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);

3.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

•HSV de Slinge verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

1.voorletters en naam;
2.geboortedatum;
3.adres;
4.e-mailadres;
5.telefoonnummer;
6.leeftijd;
7.geslacht;
8.rekeningnummer(s);
9.het lidmaatschap(nummer) van een hengelsportvereniging;
10.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties,afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 HSV de Slinge kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport)

U kunt contact opnemen met HSV de Slinge per e-mail:
Secretaris ( stefanbaas@hotmail.com ) of bij Penningmeester ( gerard.schreur@gmail.com ).

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV de Slinge persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV de Slinge met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland.


1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

•HSV de Slinge zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
•HSV de Slinge treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

1.DERDEN

HSV de Slinge kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
•verwerkers van HSV de Slinge (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
•HSV de Slinge verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV de Slinge daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

1.WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Aalten, Maart 2020